Wat hebben we de afgelopen enthousiast gewerkt aan het Buurtverbeterplan voor de wijk 110-Morgen. U heeft ongetwijfeld ook aan minimaal een van de bijeenkomsten deelgenomen en uw bijdrage geleverd. Al dat werk leverde veel waardevolle wensen, suggesties en ideeën op om de buurt de komende jaren nog mooier te maken. In een periode van amper drie weken hebben alle betrokkenen enthousiast gewerkt om alle input, ruim 550 wensen, een plekje te geven. Dat is meer dan gelukt. Op donderdag 2 december werden de contouren van het Buurtverbeterplan heel duidelijk zichtbaar.

Verbeteringen mogelijk, ook veel inzet en saamhorigheid
Want dat dingen voor verbetering vatbaar zijn is helder. Zo wordt er door inwoners onveiligheid ervaren, liggen de stoeptegels niet overal recht, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen, zijn er vocht- en schimmelproblemen in de een aantal woningen, wordt een weekmarkt op het Minervaplein node gemist en laat de bereikbaarheid en het openbaar vervoer van, in en naar de wijk te wensen over.
Daartegenover staat dat bewoners echt houden van hun wijk en er graag en met veel plezier wonen en dat veel bewoners echt iets voor hun buurt en buurtbewoners over hebben. Ze willen dolgraag de handen uit de mouwen uit handen steken om de buurt nog mooier te maken. En bovenal zouden ze graag meer en beter met elkaar in contact komen.
Een mooie basis om de vele ideeën die in de wijk leven ook echt uit te voeren. Want dat is wat de gemeente Rotterdam en alle actieve bewoners en organisaties ook voor ogen staat. Concrete actie!

Wat hebben we gedaan?
Op 11 November zijn we naast de drie inspiratiesessies ook met aanbelacties de wijk ingegaan. Hier hebben we de wensen van 110-Morgen opgehaald. Ruim 550 wensen en ideeën hebben we kunnen noteren! De wensen staan in bijgaand diagram weergegeven, onderverdeeld per thema.

In de periode 24 november-2 december zijn we aan de hand van 5 werkateliers dieper op de thema’s ingegaan, en hebben we nagedacht over oplossingsrichtingen en acties die we samen met bewoners en organisaties kunnen oppakken.

Wat gaan we nu met alle inbreng van de bewoners en acties doen?
Alle opgehaalde informatie, adviezen, suggesties, wensen gaan we verwerken in een buurtverbeterplan voor 110-Morgen. Uit deze informatie volgen zo concreet mogelijke acties of afspraken. Het buurtverbeterplan willen wij begin januari 2022 in concept gereed hebben. Het plan zal uiteindelijk door de wethouder Economie en Wijken, beoordeeld moeten worden. Voordat we het plan naar haar versturen zal het plan eerst worden bekeken door de verschillende directeuren binnen de gemeente om te bezien of de acties vanuit de gemeente haalbaar zijn, maar ook om te kijken welke kansen er wellicht door de directeuren worden gezien. Ook zullen wij de gebiedscommissie om hun advies vragen. Wij hopen dit in februari te kunnen afronden zodat de wethouder of het college het plan nog voor de nieuwe verkiezingen in maart kan beoordelen.

In maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en zal in 2022 dus ook een nieuw college aantreden. Daarnaast zal de huidige gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek verdwijnen en komen hiervoor in de plaats twee wijkraden, eentje voor Hillegersberg en eentje voor Schiebroek. Dat betekent dat bestuurlijk er behoorlijk wat wijzigingen zijn en dus ook andere bestuurders komen. Daarom dat we het plan in maart bij de wethouder willen neerleggen zodat we verder kunnen. Vanuit de gemeente, Habion en de bewonersorganisatie zullen wij de voortgang bewaken en de bewoners en de wijkpartners daarover informeren.

Hoe gaan we samen verder meewerken aan 110-Morgen?
We gaan samen aan de slag met de acties die uit de werkateliers naar voren komen. Op de website https://110morgen.habion.nl houden we iedereen op de hoogte van de voortgang. Elke 8 weken organiseren we een Gangmaker, waarbij we samenkomen om elkaar bij te praten. De eerste is op 10 februari 2022, deze datum kan vast in de agenda. Tijd en tijdstip maken we nog bekend. Is afhankelijk van de landelijke maatregelen ivm COVID.

Bekijk hier de nieuwsbrief