Elke 8 weken praten we elkaar bij over het buurtverbeterplan en het project aan de Apollostraat. Deze editie komt wat sneller en dat komt omdat we belangrijk nieuws van de gemeente Rotterdam ontvingen. De gemeente gaat op korte termijn het ontwerp voor de nieuwbouw aan de Apollostraat ter inzage leggen. Dat is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een mooie betaalbare huurwoning in de buurt. Daarmee komt de bouw namelijk weer wat dichterbij.

Wat gaat er gebeuren?
Op de gangmakerbijeenkomsten houden wij u regelmatig op de hoogte van de twee vergunningsaanvragen die bij de gemeente Rotterdam in behandeling zijn. Dit zijn:
1. Procedure om invulling te geven aan het bestemmingsplan.
2. Omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen.

De gemeente heeft beide aanvragen al een tijdje in behandeling. Op de gangmakerbijeenkomsten hebben wij aangegeven u op de hoogte te brengen zodra de ter inzage termijn bekend is. De gemeente Rotterdam heeft ons laten weten dat dit nu duidelijk is.

Ter inzage termijn
Beide aanvragen, die zijn samengevoegd tot een procedure, worden van 4 juli tot en met 14 augustus 2024 door de gemeente Rotterdam ter inzage gelegd. Dit zal formeel bekend gemaakt worden in het gemeenteblad en de Havenloods (of andere lokale bladen). Daarbij zal ook vermeld worden op welke wijze u uw zienswijze kenbaar kunt maken.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen over de procedure kunt u terecht bij de gemeente Rotterdam. Graag wijzen we u erop dat het ons kan helpen als ook de voorstanders een berichtje aan de gemeente Rotterdam sturen.

We praten u graag bij
Wij zijn ontzettend blij dat we weer een belangrijke stap kunnen zetten naar de realisatie van deze woningen. Op de volgende gangmakersavond op 24 juli 2024 praten wij u graag weer bij. Een agenda ontvangt u nog van ons.