Project Cliostraat2024-04-24T13:28:34+00:00

110-Morgen

Project
Cliostraat

Voornemen tot sloop Clioflat

Deze pagina gaat over de Cliostraat. Deze flat voldoet niet meer aan de technische- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Hierdoor zijn wij voornemens om de Clioflat te slopen. Wij begrijpen dat deze informatie omtrent het voornemen van het slopen van de woningen zeer ingrijpend is. Wij gaan de bewoners hierin op alle mogelijke manieren ondersteunen. Dat betekent dat we een Sociaal Plan opstellen in samenwerking met een groep bewoners, de bewonersorganisatie en het Huurdersplatform. Een van de zaken uit het sociaal plan is bijvoorbeeld het vinden van een andere woonruimte en de verhuiskostenvergoeding.

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 8 februari heeft u vernomen dat Habion voornemens is om het gebouw waar u woont te slopen. Wij begrijpen dat deze informatie voor u ingrijpend is. Het is namelijk uw thuis. De sloop betekent dat u gaat verhuizen. Wij ondersteunen u hier graag bij, door u bijvoorbeeld te helpen bij de aanvraag van een verhuiskostenvergoeding en het vinden van een andere passende  woning.

Aanmelding Klankbord groep
Habion vindt uw mening als bewoner belangrijk en wil daarom samen met een aantal bewoners een klankbordgroep samenstellen. De klankbordgroep wordt nauw betrokken bij diverse overleggen met bijvoorbeeld Habion, de gemeente, de bewonersorganisatie 110-morgen en het Huurdersplatform 110-morgen. Een van de onderwerpen is het maken van een Sociaal Statuut. Een Sociaal Statuut is een reglement waar afspraken in staan over onder andere het te slopen complex, het vinden van een passende woonruimte van bewoners en verhuiskostenbijdragen. Wilt u het klankbordgroep ondersteunen door mee te denken en te overleggen  dan kunt u zich uiterlijk 16 februari aanmelden via cliostraat@habion.nl. Download het formulier hier: Aanmeldformulier meedenkers Clioflat.

Ook als u niet deelneemt aan de klankbordgroep is uw mening belangrijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de plannen en de voortgang. Dit gebeurt via de huisbezoeken en nieuwbrief.

Planning start huisbezoeken
Voor u als bewoner is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de plannen en wat dit voor u betekent.  Dit doen wij door middel van een gesprek bij u thuis, ook wel een huisbezoek genoemd. Wij zijn voornemens de huisbezoeken te starten in de eerste week van maart 2024. Het huisbezoek duurt ongeveer een 1 uur per adres. De bewonersbegeleider zal uitvoerig met u uw situatie doornemen en u informeren over uw rechten en voorzieningen vanuit het Sociaal Statuut. De bewonersbegeleider neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

Contactgegevens bewonersbegeleider
Mevrouw Neusa Lopes is tijdens dit project uw bewonersbegeleider. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-27340283 op de werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend en via de mail cliostraat@habion.nl. Bij geen bereik kunt u Woonservice bellen op 010-4228060.

Spreekuur
Elke donderdag houdt de bewonersbegeleider een spreekuur. Dit spreekuur is elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur op kantoor Habion, Minervaplein 1

Nieuwsbrief
U wordt als bewoner schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de voorbereidingen en de uitvoering van de plannen. Nadat Habion het besluit tot sloop heeft genomen worden alle huurders schriftelijk geïnformeerd. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven:

2024 04 23 nieuwsbrief Cliostraat

   

  Veel gestelde vragen

  Hier vindt u de veelgestelde vragen over het project Cliostraat. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

  Wat gebeurt er met de leeggekomen woningen?2024-02-12T11:34:16+00:00

  Habion gaat in gesprek met een organisatie die de woningen tijdelijk gaat verhuren. Deze nieuwe bewoners krijgen een opdracht mee om voor een prettige leefomgeving zorg te dragen en het daarmee ook veilig blijft voor de zittende huurders.

  Komt Habion helpen bij de verhuizing?2024-02-12T11:33:32+00:00

  U heeft, na besluit sloop, recht op een vergoeding van de verhuiskosten. Aanvullende zaken kunnen een onderdeel zijn van het Sociaal Statuut.

  Ik heb een inwonende zoon of dochter van 18 jaar en ouder. Verhuizen zij mee?2024-02-12T11:32:48+00:00

  Een zorg- of 55+ woning is vooral bedoeld voor een ouderendoelgroep. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarbij een kind vanwege mantelzorg bij u inwoont. In dergelijke gevallen is het toegestaan dat je kind met je meeverhuist.

  Ik heb een aangepaste woning nodig, moet ik dit zelf regelen en zo ja, hoe?2024-02-12T11:32:02+00:00

  In zeer uitzonderlijke individuele situaties kan op grond van een medisch advies het zoekprofiel uitgebreid worden. Soms volstaat een aanpassing via een WMO voorziening.

  Ik wil terugkeren naar de nieuwbouw, hoe regel ik dat?2024-02-12T11:31:11+00:00

  Tijdens het huisbezoek inventariseren wij uw situatie en nemen de opties van verhuizen met u door en nemen wij uw woonwens op.

  Kan ik op een 55+ woning reageren ?2024-02-12T11:30:27+00:00

  Op dit moment huurt u ook een 55+ woning. In het kader van een passende woning mag u ook weer op een 55+ woning reageren.

  Gaan andere urgenten vóór op stadsvernieuwingsurgenten?2024-02-12T11:29:26+00:00

  Stadsvernieuwingsurgenten gaan voor reguliere urgenten mits zij voldoen aan het profiel.

  Wat zijn de huidige inkomensgrenzen en voor welke woningen kom ik nog in aanmerking ?2024-02-12T11:28:40+00:00

  Een sociale huurwoning heeft een kale huurprijs lager dan € 879,66. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag het inkomen van een eenpersoonshuishouden niet hoger zijn dan € 47.699,-. Voor een meerpersoonshuishouden is dat € 52.671,-.

  Kan ik naar een grotere of kleinere woning verhuizen?2024-02-12T11:27:37+00:00

  Met de stadsvernieuwingsurgentie kunt u alleen op hetzelfde type woning reageren. U kunt met uw eigen inschrijfduur wel reageren op andere type woningen wanneer u voldoet aan de eisen in de woningadvertentie.

  Hoe kan ik toch in aanmerking komen voor een eengezinswoning, beneden of maisonnette woning?2024-02-12T11:26:20+00:00

  U kunt met uw huidige opgebouwde inschrijfduur reageren op een passende woning. Grote woningen worden bijvoorbeeld vaak aangeboden aan gezinnen van minimaal 3 personen.

  Kan ik ook met voorrang naar een eengezinswoning of benedenwoning ?2024-02-12T11:25:26+00:00

  De voorrang geldt voor eenzelfde type woning als u nu heeft, een etagewoning of een benedenwoning als u die nu ook heeft. Dit kan wel een etagewoning met lift zijn. Dit noemen ze passend verhuren of een passende woning.

  Voor welke woningen geldt de urgentie?2024-02-12T11:24:41+00:00

  U ontvangt de urgentieverklaring met daarin opgenomen het zoekprofiel. In het zoekprofiel staat op welke woningen u met voorrang kunt reageren. Dit betreft een typewoning die u nu ook huurt.

  Kan iemand mij helpen bij het inschrijven van Woonnetrijnmond.nl?2024-02-12T11:23:48+00:00

  Om u in te schrijven via woonnetrijnmond heeft u een computer of telefoon nodig. Hier kunt u een zoekprofiel aanmaken, waardoor u passende woningen voorbij ziet komen. Tijdens het huisbezoek met de bewonersbegeleider kunt u aangeven of u hier hulp bij nodig heeft.

  Geldt de urgentie alleen voor Rotterdam Rijnmond?2024-02-12T11:23:08+00:00

  Ja

  Hoe zoek ik een andere woning?2024-02-12T11:22:38+00:00

  U moet zich inschrijven bij Woonnet Rijnmond Rotterdam via www.woonnetrijnmond.nl. Op Woningnet kunt u reageren op vrijkomende woningen.

  Kan ik vóór die tijd ook al op zoek naar een andere woning?2024-02-12T11:21:45+00:00

  Jazeker, wanneer u vanaf nu een woning accepteert meldt u dat bij uw bewonersbegeleider voor verdere afspraken.

  Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?2024-02-12T11:20:33+00:00

  Tijdens het huisbezoek ontvangt u meer informatie hierover.

  Wanneer gaat de urgentie in?2024-02-12T11:18:49+00:00

  Zodra de Gemeente en Habion het sloopbesluit hebben genomen wordt de urgentieverklaring verstrekt door de Regionale Urgentiecommissie. Vanaf de peildatum heeft u minimaal 12 maanden de tijd om andere woonruimte te vinden.

  Heb ik recht op een stadsvernieuwingsurgentie?2024-02-12T11:17:58+00:00

  Als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft én Habion voor uw woning een sloopbesluit heeft genomen, wordt bij de gemeente Rotterdam een kennisnemingsbesluit aangevraagd om onder andere de urgentie voor u te regelen.

  Wanneer komt Habion op huisbezoek om mij meer vertellen over de plannen van sloop en het Sociaal Statuut?2024-02-12T11:17:11+00:00

  Vanaf de 1e week van maart gaan wij de huisbezoeken inplannen. Wij nemen telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

  Mag ik mijn meubels laten staan bij vertrek?2024-02-12T11:16:27+00:00

  Nee, u moet de woning leeg opleveren. Met uitzondering van de gordijnrails en gordijnen, deze mag u laten hangen.

  Waarom worden er woningen gesloopt als er zoveel vraag naar is?2024-02-12T11:08:18+00:00

  Wanneer sociale huurwoningen niet meer verduurzaamd kunnen worden conform de Overheidseisen, is slopen de beste optie om de hoge woonlasten te voorkomen voor de bewoners.

  Is er al bekend wanneer de woningen worden gesloopt?2024-02-12T11:09:25+00:00

  Onder voorbehoud van het sloopbesluit, is de verwachting wij dat de sloopdatum rond de zomer van 2025.

  Is er al bekend wanneer de nieuwe woningen opgeleverd worden?2024-02-12T11:10:39+00:00
  Dit is nog niet bekend. De plannen daarvoor moeten nog worden gemaakt.
  Wanneer moet ik uit mijn woning?2024-02-12T11:12:34+00:00

  De verwachte sloopdatum staat gepland in de zomer van 2025. Voor deze datum moet u uiteraard de woning verlaten. U ontvangt nog een schriftelijke bevestiging met de uiteindelijke einddatum van uw overeenkomst en vertrekdatum.

  Hoe moet ik mijn woning opleveren, moet ik de muren weer wit schilderen en alles in oude staat brengen?2024-02-12T11:13:43+00:00

  Omdat de woning na uw vertrek mogelijk nog tijdelijk verhuurd of in gebruik gegeven wordt tot aan de sloopdatum, moet u de woning in elk geval schoon, heel en veilig opleveren.

  Hoe houdt u ons op de hoogte?2024-02-12T11:14:33+00:00

  Als u uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer opgeeft, houden we u op de hoogte van de vorderingen. Dat kan in de vorm van een nieuwsbrief zijn of een mailtje. Kijk ook op deze website.

  Ik heb geklust in de woning, moet ik de woning terugbrengen in de oorspronkelijk staat?2024-02-12T11:15:40+00:00

  Tijdens de eerste inspectie bij de huuropzegging geeft de mutatieopzichter aan of de ZAV in de woning achtergelaten of meegenomen mag worden naar de nieuwe woning. Na de huuropzegging volgt een eerste inspectie met de opzichter. Hij geeft aan hoe de woning opgeleverd moet worden.

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte als er nieuws is over dit project. Handig als u niets wilt missen!

  Meer info?

  Neem contact op met: woonservice@habion.nl, bereikbaar via telefoonnummer 010-422 80 60

  Ga naar de bovenkant