Wanneer sociale huurwoningen niet meer verduurzaamd kunnen worden conform de Overheidseisen, is slopen de beste optie om de hoge woonlasten te voorkomen voor de bewoners.