U heeft, na besluit sloop, recht op een vergoeding van de verhuiskosten. Aanvullende zaken kunnen een onderdeel zijn van het Sociaal Statuut.