Een zorg- of 55+ woning is vooral bedoeld voor een ouderendoelgroep. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarbij een kind vanwege mantelzorg bij u inwoont. In dergelijke gevallen is het toegestaan dat je kind met je meeverhuist.