In zeer uitzonderlijke individuele situaties kan op grond van een medisch advies het zoekprofiel uitgebreid worden. Soms volstaat een aanpassing via een WMO voorziening.