Omdat de woning na uw vertrek mogelijk nog tijdelijk verhuurd of in gebruik gegeven wordt tot aan de sloopdatum, moet u de woning in elk geval schoon, heel en veilig opleveren.