Woningcorporatie Habion en ontwikkelend aannemersbedrijf Dura Vermeer ondertekenden een intentieovereenkomst voor de 1e fase van de ontwikkeling van appartementen aan de Apollostraat in de Rotterdamse wijk 110Morgen. Uiteindelijk zal het gaan om een Turn-Key ontwikkeling, waarbij Habion de woningen na realisatie afneemt. De start bouw wordt verwacht in januari 2024. Deze neemt circa anderhalf jaar in beslag. Gezien de grote behoefte aan woningen in Rotterdam is deze ontwikkeling meer dan welkom.

Het Apolloveld

De te ontwikkelen locatie aan de Apollostraat wacht inmiddels al ruim 10 jaar op nieuwe woningen voor de wijk. Na een periode van voorbereidingen is het project in april van start gegaan met een bijeenkomst voor omwonenden en toekomstige bewoners.

Toekomstige bewoners en omwonenden praten mee

Toekomstige bewoners en omwonenden praten vanaf het begin mee over de ontwikkeling. De diverse gesprekken, volgens de beproefde Røringmethodiek van Habion, bevestigden het gevoel dat toekomstige bewoners behoefte hebben aan kwalitatief goede woningen. Vanuit omwonenden is er behoefte aan gevarieerde woningbouw, die niet (te) hoog is en esthetisch verantwoord.

Kaders

Bij de ontwikkeling zijn de initiatiefnemers gebonden aan een aantal kaders. Zo moeten ze een financieel haalbaar plan ontwikkelen met betaalbare woningen (qua huur en woonlasten). Een ondergrondse parkeergarage kan bijvoorbeeld niet, omdat de, voornamelijk sociale huurwoningen, dan onevenredig duur worden.

Woningen dienen te voldoen aan het Programma van Eisen van Habion, waarin onder andere extra aandacht is voor bijvoorbeeld brandveiligheid, legionellabeheersing, eventueel plaatsing van camera’s.

De initiatiefnemers blijven daarbij binnen het huidige bestemmingsplan (maximaal 14 meter hoog, maximaal 100 woningen) om snel aan de behoefte aan woningen te kunnen werken.

Het begin 2022 vastgestelde buurtverbeterplan voor de aanpak van de wijk vormt ook voor dit project   een leidraad.

Planning

De komende weken vinden gesprekken en tekensessies plaats met betrokken omwonenden en toekomstige bewoners. Op 2 juni wordt in een brede bijeenkomst de stand van zaken gedeeld. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Tot  2 juni  vinden er elke week bijeenkomsten plaats met betrokkenen om de stand van zaken te delen.

Daarna:

November 2022            Voorlopig Ontwerp

Mei 2023                      Definitief Ontwerp

Juli 2023                      Vergunning indienen

Februari  2024              Start bouw