Grote woningen met een tweede toilet, betaalbaar wonen, balkons, prettige woonomgeving, niet te hoge bebouwing. Het regende wensen en behoeften op de Inspiratiedag voor het Apolloveld op  donderdag 7 april. In twee sessies namen veel betrokken buurtbewoners de moeite om mee te praten over het veld dat al meer dan 10 jaar ligt te wachten op betaalbare woningen, die de wijk (nog) mooier maken.

De vele mooie gesprekken, die we voerden volgens de voor ons vertrouwde Røringmethodiek, leverden de nodige inzichten op, die ons gevoel bevestigden dat er echt behoefte is aan kwalitatief goede woningen. Vanuit omwonenden werd de behoefte geuit om te zorgen voor gevarieerde woningbouw, die niet hoog is en esthetisch verantwoord.

Hoe verder? Het werkatelier
Iedere woensdag wordt er gewerkt aan de plannen voor het Apolloveld. In het werkatelier gaan we samen de wensen vertalen naar plannen. Daarnaast is een wekelijkse update van de ontwikkelingen. In het werkatelier kunt u zien wat er allemaal te doen is.

Er zijn tekensessies gepland om 11.00 uur en om 14.00 uur op 26 april en 4 mei. Voor de woensdagen erna, kijk vooral op het programma dat in het werkatelier hangt. Tijdens de tekensessies gaat de ontwikkelaar Dura Vermeer samen met de bewoners de wensen vertalen naar woningen / omgeving. Wees welkom!

De volgende woensdagen is het werkatelier geopend van 11.00 – 20.00 uur
13 april  –  26 april (dinsdag)  4 mei  –   11 mei  –  18 mei  –  25 mei  –  1 juni
Woensdag 27 april wordt vervangen voor dinsdag 26 april ivm Koningsdag.

Activiteiten
Iedere woensdagmiddag wordt er een activiteit georganiseerd. Ideeën? Doe mee en meld je aan bij Ank of Willeke.

Terugkomdag
Op de terugkomdag vragen we u of de wensen die zijn opgehaald overeenstemmen met het plan dat is uitgewerkt in de afgelopen weken tijdens het werkatelier.

Donderdag 2 juni 19.30 uur in Arcadia is de terugkomavond gepland. Noteer deze vast in uw agenda. De uitnodiging volgt later.
Voor vragen is het team Apollo bereikbaar tijdens het werkatelier of per mail via
a.sneekes@habion.nl of telefoon: 06-10867834
w.janssen@habion.nl of telefoon 06-10584116

Kijk ook op de website: https://110morgen.habion.nl

En kijk ook naar de kaders waaraan Habion zich heeft te houden:
2022 04 05 Kaders Habion
2022 04 07 Planning Habion
Informatie data werkatelier en terugkomdag