Op donderdag 7 april start woningcorporatie Habion samen met bewoners en andere betrokkenen met de voorbereidingen voor de bouw van woningen op het Apolloveldje aan de Apollostraat in de wijk 110-Morgen in Rotterdam. Dit veld ligt inmiddels al zo’n 10 jaar braak en wacht al die tijd op nieuwe woningen voor de wijk. Na een periode van voorbereidingen gaat het project nu echt van start. Gezien de behoefte aan woningen in Rotterdam is deze ontwikkeling meer dan welkom.

Twee bijeenkomsten
Op donderdag 7 april vindt daarom een inspiratiedag plaats. In een tweetal sessies gaat de woningcorporatie met bewoners en andere betrokkenen in gesprek.

Belangstellenden zijn van harte welkom:

14.00 – 16.00 uur Huis van de Wijk in Arcadia, Apollostraat 207 – 213
19.30 – 21.30 uur Atrium van de Gerrit Spronkersflat, Achillestraat 290

Wat gaat er gebeuren op 7 april?
We gaan met elkaar de wensen bedenken en verzamelen voor het Apolloveld.

We gaan daarbij de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heeft u nodig om betekenisvol oud(er) te worden,
  • Wat organiseert u zelf in de buurt of wat zou u daarin willen/kunnen betekenen?
  • Wie zou hier kunnen wonen?
  • Wat is er volgens u nodig om een levendige, sociale buurt te creëren?
  • Welke behoefte is er aan ontmoeten en in welke vorm, hoe ziet u dat in een bouwvorm terug?
  • Wat zijn uw ideeën over het gebruik van het gebouw, hoe ziet u dat met groen/tuin en parkeren?
  • Welke woonwensen heeft u? Denk ook aan duurzaamheid, woonlasten, architectuurstijl etc.

Aan het werk
Na deze inspiratiedag gaan we met elkaar aan de slag in het werkatelier. Het werkatelier duurt 8 weken. Tijdens dit werkatelier inventariseren we alle wensen om tot een plan te komen voor de gewenste woonvorm en woongemeenschap. Iedereen is welkom in het werkatelier op het Apolloveld. Elke woensdag vanaf 11.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Het is niet alleen praten en meedenken, maar gaan ook iedere week iets leuks met elkaar doen. Muziek, theater etc. Al uw ideeën zijn welkom! Uit het buurtverbeterplan is zoals u wellicht weet gebleken dat mensen meer contact willen en elkaar beter willen leren kennen. Dat gaan we hier doen.

Terugkomdag
Op donderdag 2 juni is van 19.30 – 21.30 uur de Terugkomdag op het Apolloveld.

Op de Terugkomdag kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met elkaar hebben gemaakt, zien we de wensen van de inspiratiedag terug? Hebben we het met elkaar goed begrepen?

Bekijk hier de kaders van Habion