Dank aan de vele mensen die op de inspiratiedag van 11 november zijn geweest en hun wensen hebben doorgegeven. We hebben honderden reacties ontvangen en zelfs complete uitgeschreven plannen. Opvallend was hoe blij men is met de wijk 110 Morgen.

Vanaf 15 november tot 2 december zijn de werkateliers gepland in Arcadia. Een ieder kan naar binnen lopen om mee te doen en mee te denken over de opgehaalde ideeën en plannen voor 110 Morgen. De resultaten worden op de terugkomdag op 2 december terug gekoppeld. Door de milde lockdown regels kunnen wij dit helaas niet meer op de locatie Arcadia organiseren. Wij hebben een andere oplossing gevonden zodat we met elkaar verder kunnen.

 Hoe gaan we dit nu doen?

  • Op basis van de opgehaalde ideeën hebben we de thema’s uitgewerkt. Op basis van deze thema’s organiseren we digitale werksessies. In deze werksessie gaan we dieper in op het onderwerp; wat is het probleem, waar speelt het, wat wilt u, wat kunnen we er gezamenlijk aandoen? Wat kunt u er zelf aan doen? etc.
  • Alle mensen die aanwezig waren en een e-mailadres hebben achtergelaten, krijgen een digitale uitnodiging toegestuurd via de mail. U bepaalt uiteraard zelf of u wilt deelnemen of niet.
  • We hebben meerdere sessies gepland. Voor ieder thema sturen we een uitnodiging met een link om digitaal deel te nemen. Hieronder staan de thema’s en online data vermeld.

 

Onderwerp

Online werksessie op:

Veiligheid in de wijk

bijvoorbeeld: onveilig gevoel op straat, drugsoverlast, handhaving

Maandag 29 november, 19.30 – 21.00 uur

 

Openbare ruimte

bijvoorbeeld: verzakkingen, inrichting Minervaplein, sport en spel, verrommeling, vuilnis in de wijk

Maandag 22 november, 19.30 – 21.00 uur

Samen Wonen en Samen Leven

bijvoorbeeld: Samenleven met elkaar, hoe bereik je alle bewoners, vrijwilligerswerk

Donderdag 25 november 19.30 – 21.00 uur

 

Wonen

bijvoorbeeld: onderhoud, beheer en woningtoewijzing, toekomst woningen

Woensdag 24 november, 14.00 – 15.30 uur

Openbaar Vervoer en parkeren (en andere verkeerszaken)

Dinsdag 30 november, 14.00 – 15.30 uur

Terugkomdag op 2 december

Op 2 december zullen we alles wat is opgehaald op 11 november en in de online sessies, digitaal terugkoppelen. We plannen een sessie om 10.00 uur, 14.00 uur en 19.30 uur. Een digitale uitnodiging ontvangt u via uw e-mail adres.

  • Heeft u nog geen e-mail adres doorgegeven en wilt u graag meedoen? Stuur uw adres naar gebiedhillegersbergschiebroek@Rotterdam.nl
  • We zorgen dat er nog een extra editie van de wijkkrant komt met alle resultaten van wat er opgehaald en besproken is. Deze ontvangt u in december.

Heeft u geen computer of e-mail adres? U kunt ook schriftelijk reageren en uw informatie inleveren bij het