Buurtbewoner Fred is erg blij met de mogelijkheden die bewoners worden geboden met betrekking tot het Buurtverbeterplan.

Hij heeft inmiddels enkele van zijn ideeën alweer wat verder uitgewerkt. Met name het Minervaplein en de buslijn 174 hebben zijn interesse voor verbetering in onze wijk.
Vooral zijn ingediende plan voor een kleinschalige vers markt op het plein verdient de aandacht. “Ik ben zelf bij de kleinschalige buurtmarkt aan de Peppelweg ( is iedere vrijdag ) eens gaan praten met enkele marktkooplieden die daar staan. Gewoon om eens te horen hoe het één en ander daar in die wijk is gerealiseerd en wat de mogelijkheden eventueel zouden kunnen zijn voor een opzet voor een kleine markt in 110- morgen ? De markt aan de Peppelweg word goed bezocht door de buurt /omgeving bewoners daar. Ik ben dan ook van mening dat een dergelijke kleinschalige vers- markt op ons plein een aanwinst zou zijn voor onze buurt 110- morgen. Ook ben ik een voorstander voor een kleine route omleiding en een wijziging in het dienstrooster van bus 174 die door onze wijk rijd. Beide ideeën heb ik een beetje toegelicht en uitgewerkt.”

Voorstel plan Weekmarkt Minervaplein

Voorstel routewijziging en dienstrooster lijnbus 174 RET

presentatie Fred van der Horst

Brief Hans Post, bewoner van 110-Morgen
Op de inspiratiedag op 11 november jongstleden droeg buurtbewoner Hans Post een prachtige brief voor waarin hij pleit voor meer vergroening van de wijk en dan met name van het Minervaplein.