Over het project Nieuwbouw Apolloveld

Habion is in 2021 begonnen met de plannen voor het veld aan de Apollostraat, dat al 10 jaar braak ligt. Ooit (tot 2009) stond hier de Apolloflat en het kantoor van Bouwvereniging Onze Woning. Er waren aanvankelijk al plannen, maar die konden nooit tot uitvoer komen. Nu kan dat wel. We willen daar graag wijkbewoners bij betrekken. De start was donderdag 7 april 2022.

Wat komt er aan de Apollostraat?
Dat ligt nog helemaal open. Het enige dat we zeker weten is dat er woningen komen op het veld. Daar is veel behoefte aan, ook in de wijk 110-Morgen.

Waar wordt er precies gebouwd?
In principe is het hele Apolloveld, tussen de Amazonenlaan, Apollostraat tot het Orestespad een mogelijke bouwlocatie.

Wanneer start de bouw en wanneer is het klaar?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We gaan eerst plannen maken. Daar staren we op 7 april 2022 mee. Daar betrekken we ook de buurt bij. Als de plannen vervolgens gemaakt zijn, volgen er formele procedures. Daarna kan de eerste schop de grond in. De bouwtijd duurt gemiddeld 18 maanden.

Planning
De komende weken vinden gesprekken en tekensessies plaats met betrokken omwonenden en toekomstige bewoners. Op 2 juni wordt in een brede bijeenkomst de stand van zaken gedeeld. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Tot  2 juni  vinden er elke week bijeenkomsten plaats met betrokkenen om de stand van zaken te delen.

Daarna:
November 2022            Voorlopig Ontwerp
Mei 2023                      Definitief Ontwerp
Juli 2023                      Vergunning indienen
Februari  2024              Start bouw

Kan ik me al inschrijven voor een woning?
Nee, u kunt zich nu nog niet inschrijven. Wij raden u aan om regelmatig de website www.habion.nl te bezoeken. Daar houden we belangstellenden op de hoogte van de plannen en vorderingen. Overigens geldt voor toewijzing van woningen in de sociale huursector, dat de woningzoekende in dat geval ingeschreven moet zijn bij Woonnet Rijnmond. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op hun website: www.woonnetrijnmond.nl .