Op donderdag 2 juni is van 19.30 – 21.30 uur de Terugkomdag op het Apolloveld.
Op de Terugkomdag kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met elkaar hebben gemaakt, zien we de wensen van de inspiratiedag terug? Hebben we het met elkaar goed begrepen?

Hieronder vindt u informatie over de Terugkomdag van het Buurtverbeterplan

Droom

U vindt de presentatie van de Terugkomdag hier.

Welke dromen en ideeën hebben bewoners voor de buurt?
We kregen een prachtige brief van twee kersverse buurtbewoners. Zij hebben een droom voor 110Morgen die we u niet willen onthouden. Een citaat: “Wij hopen op een buurt waar de mensen solidair zijn met elkaar, spontaan, vreedzaam, behulpzaam en tolerant met elkaar omgaan, kortom prettig samenwonen. Onze eerste indruk is dat de mensen in 110 Morgen vriendelijk en spontaan zijn en ook dezelfde doelen en visie als hiervoor omschreven nastreven. De basis lijkt dus goed en waarschijnlijk ook de bereidheid om zich hiervoor in te zetten en leefklimaat op een hoger niveau te brengen. Er is altijd ruimte voor verbetering.”

De Wensen

Bij elkaar zijn er ruim 450 wensen opgehaald voor het Buurtverbeterplan 110-Morgen. U vindt ze in bijgaand document: Wensenlijst Buurtverbeterplan 110Morgen

Kern verdiepingssessies

Na de inspiratiedag hielden we online vijf verdiepingssessies .

Op 11 November zijn we tijdens drie inspiratiesessies en aanbelacties de wijk ingegaan. Hier hebben we de wensen van 110-Morgen opgehaald. Maar liefst 550 wensen en ideeën hebben we kunnen noteren! De wensen staan hierboven in dit diagram weergegeven, onderverdeeld per thema.

In de periode 24 november-2 december zijn we aan de hand van 5 werkateliers dieper op de thema’s ingegaan, en hebben we nagedacht over oplossingsrichtingen en acties die we samen met bewoners en organisaties kunnen oppakken.

Resultaat: buurtverbeterplan 110 morgen 

Bekijk hier een uitgebreid verslag met de resultaten per thema.

We gaan nu aan de slag om alle thema’s met elkaar te verbinden. Het zijn geen opzichzelfstaande thema’s. In maart gaat het plan naar de gemeenteraad. Daar willen we alles borgen, omdat er na maart ook een nieuwe Raad zit. Iedere 8 weken koppelen we terug.

Data Gangmakers
Op 10 februari is de eerstvolgende Gangmaker. Doel is om elke acht weken een Gangmaker te organiseren. Op deze dag brengen we elkaar op de hoogte waar we staan in het plan.