Meedenken over het Apolloveld

De oproep op het bord op het veld om mee te denken heeft veel reacties opgeleverd. Over het algemeen willen omwonenden graag meedenken. Enkele inzenders zijn bezorgd over de hoogte van de nieuwbouw. Er zijn ook buurtbewoners met ideeën over wat er mogelijk is op het terrein, zoals voorzieningen voor jong en oud. Enkele mensen hebben interesse in een woning.
Inmiddels hebben er enkele bijeenkomsten plaatsgevonden over het Apolloveld. Ook is er een bijeenkomst geweest over het buurtverbeterplan voor de hele wijk.

Inspiratiedag Apolloveld
Om iedereen de kans te geven mee te praten over het Apolloveld maken we gebruik van de Røringmethodiek. De bedoeling is dat we in het eerste kwartaal een Inspiratiedag organiseren. U wordt voor die dag uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst. U kunt daar dan al uw wensen en behoeften kwijt. De acht weken daarna bent u welkom in het Werkatelier, om mee te denken en tekenen aan de hand van alle opgehaalde wensen. Aan het eind van die 8 weken bent u welkom op de Terugkomdag. Op die dag bespreken we met alle betrokkenen wat er is opgehaald. De belangrijkste vraag wordt dan gesteld: Herkent u zich hierin?
Op de Inspiratiedag en in de daaropvolgende acht weken kunnen alle wensen en behoeften worden geuit. De enige beperking wordt gevormd door de beschikbare financiële middelen van Habion en de eisen en wensen vanuit de gemeente (bestemmingsplan etc.). Dus wilt u een zwembad in het gebouw, dan moeten we u helaas teleurstellen. Maar de vraag hierachter, wellicht is het zwembad slecht bereikbaar en noemt u het daarom op, dat is wel van belang.
Daarnaast moeten de woningen op het Apolloveld geschikt zijn om zorg in te leveren, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Ook is de keuze voor de ontwikkelende aannemer al gemaakt. Daar heeft u geen invloed meer op.

Hoe blijft u op de hoogte?
Als u uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer opgeeft, houden we u op de hoogte van de vorderingen van de plannen. Dat kan in de vorm van deze nieuwsbrief zijn of een mailtje.

Kijk ook op de website van Habion (www.habion.nl ). Hierop zetten we de meest actuele informatie over de locatie Apollostraat.

Kijk hier voor de uitnodiging

Dit gebeurt er allemaal in het werkatelier:
mail voor buurt 22 april 2022

Hier vindt u de verslagen van de werkateliers