Op donderdag 2 juni organiseerden Habion en Dura Vermeer de Terugkomavond in Arcadia. Grote vraag: wat heeft het 8 weken durende werkatelier opgeleverd.

De presentatie (powerpoint) van de Terugkomdag werd goed bezocht. Veel deelnemers aan de Werkateliers (link) zagen we die avond in Arcadia terug.

De Terugkomdag: alles voor doorstroming
Doorstroming in de wijk, elegante mooie gebouwen, een evenwichtige mix van sociale huur en middenhuur, verschillende leeftijden in het gebouw, aandacht voor parkeren, duurzaamheid hoog in het vaandel, een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en de aanwezigheid van zorg en andere diensten. Dat zijn enkele van de uitkomsten van acht weken intensief tekenen en schetsen aan nieuwbouw op het Apolloveld in de Rotterdamse wijk 110Morgen. Samen met bewoners. Met name dat laatste werd met instemming begroet: “Ik heb grote waardering voor de openheid waarmee Habion en Dura Vermeer dit aanpakken.”
Ook vanuit de gemeente Rotterdam komen er complimenten voor de aanpak: “We startten in 2021 met een mooie samenwerking bij het Buurtverbeterplan. Met haar aanpak toont Habion zich bij uitstek een corporatie van de menselijke maat.”

Gezamenlijke ontwikkeling
Samen met Dura Vermeer tekent woningcorporatie Habion aan de plannen voor de Apollostraat. Nadrukkelijk met bewoners. Dura ontwikkelt Turn-Key, Habion neemt de woningen af. De start bouw wordt verwacht in januari 2024. Deze neemt circa anderhalf jaar in beslag. Gezien de grote behoefte aan woningen in Rotterdam is deze ontwikkeling meer dan welkom.

Toekomstige bewoners en omwonenden praten mee
Toekomstige bewoners en omwonenden praten vanaf het begin mee over de ontwikkeling. De diverse gesprekken, volgens de beproefde Røringmethodiek van Habion, bevestigden het gevoel dat toekomstige bewoners behoefte hebben aan kwalitatief goede woningen. Vanuit omwonenden is er behoefte aan gevarieerde woningbouw, die niet (te) hoog is en esthetisch verantwoord.

Op 7 april is begonnen met een inspiratiedag. Daarna is 8 weken samen met betrokkenen getekend aan de plannen. Het resultaat werd gepresenteerd op de Terugkomdag op 2 juni.

Kaders
Bij de ontwikkeling zijn de initiatiefnemers gebonden aan een aantal kaders. Zo moeten ze een financieel haalbaar plan ontwikkelen met betaalbare woningen (qua huur en woonlasten). Een ondergrondse parkeergarage kan bijvoorbeeld niet, omdat de, voornamelijk sociale huurwoningen, dan onevenredig duur worden. Woningen dienen te voldoen aan het Programma van Eisen van Habion, waarin onder andere extra aandacht is voor bijvoorbeeld brandveiligheid, legionellabeheersing, eventueel plaatsing van camera’s. De initiatiefnemers blijven daarbij binnen het huidige bestemmingsplan (maximaal 14 meter hoog, maximaal 100 woningen) om snel aan de behoefte aan woningen te kunnen werken. Het begin 2022 vastgestelde buurtverbeterplan voor de aanpak van de wijk vormt ook voor dit project een leidraad.

Planning: de Gangmakers
Op 2 juni is in een brede bijeenkomst de stand van zaken gedeeld. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Op gangmakers delen we de voortgang:

 • 28 juli 2022, 19.30 uur
 • 22 september 2022, 19.30 uur
 • 17 november 2022, 19.30 uur
 • 12 januari 2023, 19.30 uur

Buurtverbeterplan
In het kader van de integrale aanpak wordt parallel gewerkt aan het buurtverbeterplan, waaraan in 2021 is begonnen. Een groot aantal acties is al uitgezet of zelfs al afgerond. We sommen er hier een aantal op:

 • Er is al op diverse plekken ‘gestrijkijzerd’. Dat wil zeggen dat oneffenheden uit straten en met name stoepen zijn gehaald, om vallen te voorkomen.
 • We gaan aan de slag met het Minervaplein. Dat doen we met het ontwerpprogramma Furban. Op woensdag 8 juni is er in Arcadia een uitleg. Die begint om 19.00 uur.
 • Er komen extra controles bij containers, zodat er minder afval naast de containers wordt gezet, maar gewoon erin.
 • Tegelijkertijd komt er in 110Morgen, evenals in heel Rotterdam, een verbod op het voeren van dieren en wordt er gewerkt aan rattenbestrijding
 • Belangrijk is het nieuws over de Speeltuin in 110Morgen. Hoewel TOS, de hoeder van de speeltuin, helaas verdwijnt uit de wijk, wordt er hard gewerkt aan het openhouden van de speeltuin voor langere termijn. Deze blijft nu zeker half jaar open.
 • Er wordt veel gedaan aan het schoonmaken van de openbare ruimte door prikploegen. Op 29 juni is er weer een prikactie met verrassing!
 • Ook is er een ronde gemaakt met bewoners voor speelplekken in de wijk.
 • Kortom: er gebeurt heel veel. Of zoals de wijkmanager Ronald van Wingerden het zegt: “Er zit enorm veel energie in de wijk om met elkaar de wijk beter te maken”.

Voor vragen is het team Apollo bereikbaar per mail en telefoon via:
a.sneekes@habion.nl  06-10867834
w.janssen@habion.nl 06-10584116